Szakterületeim

Tevékenységemet főként a polgári, gazdasági, társasági és adójog területén végzem, így különösen a gazdasági élet és a magánszféra szereplői között felmerülő szerződések, egyéb okiratok szerkesztése és véleményezése, peres és nemperes eljárásokban jogi képviselet, gazdasági szereplők állandó jogi képviselete, gazdasági társaságok alapítása, módosítása és megszüntetése, civil szervezetekkel és társasházakkal kapcsolatos eljárásokban képviselet, adóügyekben, valamint ingatlanokat érintő jogügyletek lebonyolítása körében állok Megbízóim rendelkezésére.


Jogi tanácsadás

A jogi tanácsadás egyszerűnek tűnő, mégis összetett, nagy felelősséggel járó terület az ügyvédi tevékenység körében. Tartalmát tekintve az ügyvédi tanácsadás magában foglalja bármely, jogi vonatkozású kérdéssel összefüggésben – az eset összes ismert körülményét figyelembe véve – a kialakult helyzetről az ügyfél számára a korrekt jogi tájékoztatás megadását, a vonatkozó jogszabályok és a bírósági gyakorlat részletes ismertetését, valamint az adott esetben szükséges és lehetséges cselekvési lehetőségekkel kapcsolatos információk megadását. Jog tanácsadás során fontos a pontos tényállás megismerése, minden részlet bemutatása az ügyfél részéről, a már keletkezett okiratok, dokumentumok megismerése, azok ügyvéd részére történő feltárása.


Cégalapítás, cégmódosítás

A cégforma kiválasztását és a szükséges iratok rendelkezésre állását követően jogi képviselő megszerkeszti a szükséges iratokat. A tag(ok)/ügyvezető(k) aláírását és ügyvédi ellenjegyzést követően a céganyag beküldésre kerül az illetékes cégbíróság részére, elektronikus úton. Egyszerűsített cégeljárás során 1 napon belül, egyéb esetben pedig néhány napon belül kerül sor a cég vagy az azt érintő változás bejegyzésére.

A cégalapítás és módosítás esetén főszabályként illetéket és közzétételi költségtérítést kell megfizetni.


Szerződések

Közreműködöm adásvételi, ajándékozási és egyéb szerződések szerkesztésében és ügyvédi ellenjegyzésében. Az ügyvédi feladat azonban ennél sokkal szélesebb körű. A szerződéskötés során minden fontos tájékoztatást megadok, ami a feleket érinti, érintheti. Így a tájékoztatás kiterjed a szerződéskötés okán felmerülő minden költségre és teendőkre. A szerződés megkötését követően képviselem a feleket az ingatlan-nyilvántartási eljárásban is, illetve – az adott földhivataltól függően – a hozzám érkezett földhivatali határozatot továbbítom a felek részére.


Jogi segítő

Ügyvédként a jogi segítői névjegyzékben szerepelek. Magyarországon – a jövedelmi és anyagi helyzet alapján – ingyenesen vehető igénybe jogi szolgáltatás. A támogatás megengedhetősége kérdésében állami szervek döntenek, a jogi segítséget pedig a jogi segítői névjegyzékbe felvett ügyvédek, egyetemi oktatók, jogvédő társadalmi szervezetek nyújtják. Amennyiben Ön már rendelkezik engedélyező határozattal, ingyenesen veheti igénybe szolgáltatásaimat. További tájékoztatás és információ az Igazságügyi Hivatal weboldalán található.


Követeléskezelés

Napjainkban egyre gyakoribb probléma a követelések kezelése, főként azok behajtása. Az adósokkal szembeni igényérvényesítés gyakran nehézkes és időigényes folyamat, nem beszélve a költségekről, amit sajnos a hitelezőnek kell előlegezni. Későbbi sikeres igényérvényesítés során azonban minden, a követelés behajtásával kapcsolatos költséget adós kell, hogy viseljen. Tevékenységem során a fizetési felszólításoktól a követelés jogi szempontból történt megalapozásán át a végrehajtási eljárásokig, széles spektrumon képviselem ügyfeleimet.


Állandó megbízás

Az állandó megbízás lényege, hogy jogi képviselő tartós megbízási viszonyban áll jellemzően cégekkel, melynek tárgya jogi feladatok folyamatos ellátása. Ügyvéd folyamatos, akár mindennapi kapcsolatban áll a cég ügyvezetőjével, munkavállalóival, a döntések meghozatalakor konzultatív szerepet lát el, szerződéseket véleményez, okiratokat készít elő. Sok esetben az állandó megbízás költséghatékonyabb egy cég számára, mint az eseti ügyvédi megbízás, továbbá egy állandó, előre tervezhető kiadást jelent a cég számára.