Ingatlan adásvételi szerződés szabályai II. (Függőben tartás és tulajdonjog fenntartás)

Gépjármű adásvétel, ajándékozás
2018-01-10
ügyvéd, siófoki ügyvéd, ügyvéd siófok, pécsi ügyvéd, Dr. Kovács Barbara ügyvéd
Megnyitottam új irodáimat!
2018-02-11
Összes

Ingatlan adásvételi szerződés szabályai II. (Függőben tartás és tulajdonjog fenntartás)

Ingatlan adásvétele során napjainkban gyakori, hogy a vételár nem kerül egy összegben megfizetésre. Ennek oka gyakran a magas vételár, melynek teljesítéséhez hitel felvételére, vagy bankszámlán lekötött megtakarítás futamidejének lejártára van szükség. A felek természetesen más okból is megállapodhatnak a vételár részletekben történő megfizetésében.

 

Ilyen esetekben fontos, hogy mind a vevő(k), mind pedig az eladó(k) érdekei megfelelő védelemben részesüljenek. Érthető ezekben az eljárásokban, hogy az eladó nem járul hozzá vevő tulajdonjogának bejegyezéséhez, míg a teljes vételár megfizetésre nem került részére, valamint vevő nem fizet ki vételárrészeket, míg tulajdonjoga bejegyzése legalább széljegyre nem kerül az ingatlan tulajdoni lapjára.

Természetesen több megoldás is kínálkozik az ilyen esetekre: a függőben tartás és a tulajdonjog fenntartás jogintézményei.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 47. § (1) bekezdés b pontja alapján függőben kell tartani a beadvány elintézését a bejegyzett jogosult által a tulajdonjog-bejegyzési engedély megadására meghatározott, legfeljebb az okirat ingatlanügyi hatósági benyújtásától számított 6 hónapos határidő elteltéig. Mit is jelent ez? Ez alapján a szerződés – annak megkötését követően – benyújtásra került az illetékes földhivatalhoz, azzal, hogy vevő(k) tulajdonjoga eladó(k) hozzájárulásáig ne kerüljön bejegyzésre. A tulajdonjog bejegyzési kérelem a teljes vételár megfizetését követően megadásra kerül, melynek földhivatalhoz történő benyújtását követően a tulajdonjog bejegyezhető. A függőben tartásról az ingatlanügyi hatóság a beadvány beérkezését követő nyolc napon belül értesítés megküldésével tájékoztatja a kérelmezőt. A függőben tartást a tulajdoni lapra nem kell feljegyezni.

Amennyiben vevő(k) az ingatlan vételárát 6 hónapon túl vállalják – akár részletekben – megfizetni, úgy a függőben tartás helyett a tulajdonjog fenntartás intézménye a megoldás. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:216. § szerint az eladó a tulajdonjogát a vételár kiegyenlítéséig fenntarthatja. A tulajdonjog fenntartásra vonatkozó megállapodást írásba kell foglalni. Az ingatlanra vonatkozó tulajdonjog-fenntartást az eladó köteles a tulajdonjog-fenntartás tényének és a vevő személyének feltüntetésével az ingatlan-nyilvántartásba feljegyeztetni. Ez alapján vevő biztosított arról, hogy eladó harmadik személynek nem értékesítheti az ingatlant, eladó pedig arról, hogy vevő tulajdonjoga kizárólag a teljes vételár megfizetésével kerül bejegyzésre.